EGZAMIN KOŃCOWY SZKOLENIE LA US – EDYCJA V 2022

EGZAMIN KOŃCOWY SZKOLENIE LA US – EDYCJA V 2022

Egzamin końcowy (dwa testy wiedzy: moduł podstawowego i modułu podoficerski) z Legii Akademickiej US odbędzie się ZDALNIE 14 (sobota) maja 2022 r. w godzinach 10.00 – 11.00. Logowanie do egzaminu ze szkolenia Legii Akademickiej na stronie internetowej www.legiaakademicka.usz.edu.pl zakładka Materiały Szkoleniowe/Egzamin Końcowy Testy zaliczeniowe będą zamieszczone na platformie Google. Wyniki egzaminu końcowego zostaną zamieszczone na […]

Szkolenie specjalistyczne z zakresu cyberbezpieczeństwa (moduł cyber)

Szkolenie specjalistyczne z zakresu cyberbezpieczeństwa (moduł cyber)

UWAGA!!! Studenci uczestniczący w szkoleniu w ramach V. edycji programu Legia Akademicka mają możliwość wykonania testu kwalifikacyjnego, uprawniającego do udziału w dodatkowym szkoleniu specjalistycznym z zakresu cyberbezpieczeństwa (moduł cyber). Niezbędnymi warunkami do wzięcia udziału w module cyber, oprócz wykonania ww. testu kwalifikacyjnego, jest: – złożenie wniosku o odbycie części praktycznej szkolenia; – ustalona kwalifikacja wojskowa […]

KWALIFIKACJA WOJSKOWA KOBIET UCZESTNICZĄCYCH W SZKOLENIU WOJSKOWYM LEGII AKADEMICKIEJ

KWALIFIKACJA WOJSKOWA KOBIET UCZESTNICZĄCYCH W SZKOLENIU WOJSKOWYM LEGII AKADEMICKIEJ

Studentki uczestniczące w szkoleniu Legii Akademickiej zainteresowane udziałem w praktycznym szkoleniu wojskowym powinny zgłaszać się do Powiatowych Komisji Lekarskich miejscem m swojego zamieszkania lub pobytu. Udział w cześć praktycznej  szkolenia LA uwarunkowany jest przejściem kwalifikacji wojskowej tj. określenia kategorii zdrowia, założeniu ewidencji wojskowej (książeczka wojskowa) i zgłoszeniem się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej […]

SZKOLENIE WOJSKOWE LEGII AKADEMICKIEJ US EDYCJA V 2022- HARMONOGRAM ZJAZDÓW.

SZKOLENIE WOJSKOWE LEGII AKADEMICKIEJ US EDYCJA V 2022- HARMONOGRAM ZJAZDÓW.

Szkolenie wojskowe w ramach V edycji Legii Akademickiej US rozpoczęto 3 kwietnia 2022 r. Terminy weekendowych spotkań znajdują się w zakładce HARMONOGRAM ZJAZDÓW. W tegorocznej edycji  LA US uczestniczą studenci  i studentki US, ZUT, PUM, AS oraz uczelni niepublicznych WSB i WSAP. Szkolenie obejmuje dwa moduły szkoleniowe: podstawowy i podoficerski. Pozytywne  zaliczenie szkolenia LA na […]

Przedłużony nabór – LEGIA AKADEMICKA

Przedłużony nabór – LEGIA AKADEMICKA

Nabór do V edycji programu LEGIA AKADEMICKA przedłużamy do dnia 20 lutego 2022r. Wniosek do udziału w części teoretycznej przeszkolenia wojskowego w roku akademickim 2021/2022 znajduje się w zakładce REJESTRACJA do pobrania Wypełniony i podpisany wniosek można składać osobiście w pokoju 164 (budynek Wydziału Nauk Społecznych US, ul. Karkowska 71-79) lub w formie elektronicznej (zeskanowany, zdjęcie) […]

SZKOLENIE OFICERSKIE STUDENTÓW W RAMACH LEGII AKADEMICKIEJ

SZKOLENIE OFICERSKIE STUDENTÓW W RAMACH LEGII AKADEMICKIEJ

Studentki i studenci którzy ukończyli moduł podoficerski w poprzednich edycjach programu lub są studentami-podoficerami rezerwy jest możliwość przystąpienia do MODUŁU OFICERSKIEGO. Nabór do niego prowadzi komisja powołana przez dyrektora Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Kandydaci na oficerów w przeciwieństwie od dwóch dotychczasowych modułów (podstawowego i podoficerskiego realizowanych na uczelniach) kształceni są wyłącznie w […]