Rejestracja

Wnioski studentek i studentów do udziału szkoleniu wojskowym Legii Akademickiej – moduł podoficerski w roku akademickim 2023/2024 należy składać do 31 grudnia 2023 r. na Wydziale Nauk Społecznych (WNS) Uniwersytetu Szczecińskiego (ul. Krakowska 71-79, pok. 166), tel. 91 444 34 81.

Wypełniony i podpisany wniosek (zeskanowany) można także złożyć w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej  legiaakademicka@usz.edu.pl

Student/studentka dostarcza wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami na WNS US.

WERSJA DO WYDRUKU

 

ETAPY SZKOLENIA WOJSKOWEGO – MODUŁ PODOFICERSKI

 

Uczelnia – SZKOŁA LEGII AKADEMICKIEJ

Etap I – Kandydat/ Kandydatka składa wniosek (wniosek do pobrania stronie http://www.legiaakademicka.usz.edu.pl (zakładka rejestracja) do Rektora Uczelni.

Do wniosku dołącza się załączniki:

– kopię dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia podstawowego lub innych form szkolenia wojskowego

– kopię dokumentu tożsamości,

– kopię dokumentu potwierdzającego status studenta,

– kopię innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

 

Etap II – student/studentka realizuje teoretyczne szkolenie na Uczelni. Szkolenie obejmuje 15 godz. wykładów w formule stacjonarnej oraz szkolenie on-linie.

Szkolenie zakończone jest egzaminem, który zostanie przeprowadzony do końca maja 2024 r.

 

Siły Zbrojne – PRAKTYCZNE SZKOLENIE WOJSKOWE  

Etap III – Po zaliczeniu części teoretycznej na Uczelni, kandydat składa wniosek (wniosek do pobrania tutaj) do szefa WCR poprzez koordynatora Szkoły Legii Akademickiej o przystąpienie do części praktycznej. Na tym etapie kandydat może wyrazić chęć udziału w szkoleniach specjalistycznych m.in z zakresu kryptologii i cyberbezpieczeństwa, Wojsk Specjalnych czy Żandarmerii Wojskowej.

Etap IV – Po ukończeniu modułu podoficerskiego i zdaniu egzaminu na podoficera, kandydat zostanie mianowany na stopień podoficera rezerwy.

Etap V – Zakwalifikowani kandydaci przystępują do wybranego przez siebie szkolenia specjalistycznego.

* absolwent- osoba która przystąpiła do programu Legia Akademicka jako student i kontynuuje szkolenie w SLA po ukończeniu studiów.