VII edycja Legii Akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego

VII edycja Legii Akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego

 Tegoroczna VII edycja Legii Akademickiej realizowana jest w nowej formule organizacyjnej. Szkolenie podstawowe związane jest z realizacją szkolenia w wymiarze do 28 dni w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej i nabór do tego elementu LA realizują WCR na terenie Polski. Uczenia realizuje cześć teoretyczną (15 godz. zajęć – 25 i 26 maja 2024 r.) modułu podoficerskiego w […]

Moduły Legii Akademickiej

Moduły Legii Akademickiej

Studentów i studentki zainteresowanych edukacją wojskową zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Legii Akademickiej. Do programu mogą przystąpić osoby, które są studentami/studentkami lub absolwentami uczelni wyższych publicznych oraz niepublicznych (studia stacjonarne i niestacjonarne, I oraz II stopnia) i posiadają obywatelstwo polskie. Szkolenie podstawowe związane jest realizacją szkolenia podstawowego w wymiarze do 28 dni w ramach […]

LEGIA AKADEMICKA edycja VII. NABÓR – MODUŁ PODOFICERSKI 2024

LEGIA AKADEMICKA edycja VII. NABÓR – MODUŁ PODOFICERSKI 2024

Nowa formuła Legii Akademickiej na Uniwersytecie Szczecińskim będzie realizowana w ramach Szkoły Legii Akademickiej – realizacja modułu podoficerskiego i składa się z dwóch części: Teoretycznej – realizowanej w uczelni (moduł podoficerski) Praktycznej – realizowanej w jednostkach wojskowych, ośrodkach i centrach szkolenia. Rekrutacja  do modułu podoficerskiego do 31 grudnia 2023 r.   Szczegóły w zakładce REJESTRACJA […]

Szkolenie specjalistyczne z zakresu cyberbezpieczeństwa (moduł cyber)

Szkolenie specjalistyczne z zakresu cyberbezpieczeństwa (moduł cyber)

UWAGA!!! Studenci uczestniczący w szkoleniu w ramach V. edycji programu Legia Akademicka mają możliwość wykonania testu kwalifikacyjnego, uprawniającego do udziału w dodatkowym szkoleniu specjalistycznym z zakresu cyberbezpieczeństwa (moduł cyber). Niezbędnymi warunkami do wzięcia udziału w module cyber, oprócz wykonania ww. testu kwalifikacyjnego, jest: – złożenie wniosku o odbycie części praktycznej szkolenia; – ustalona kwalifikacja wojskowa […]

Przedłużony nabór – LEGIA AKADEMICKA

Przedłużony nabór – LEGIA AKADEMICKA

Nabór do V edycji programu LEGIA AKADEMICKA przedłużamy do dnia 20 lutego 2022r. Wniosek do udziału w części teoretycznej przeszkolenia wojskowego w roku akademickim 2021/2022 znajduje się w zakładce REJESTRACJA do pobrania Wypełniony i podpisany wniosek można składać osobiście w pokoju 164 (budynek Wydziału Nauk Społecznych US, ul. Karkowska 71-79) lub w formie elektronicznej (zeskanowany, zdjęcie) […]

Nabór wniosków na V edycję Legii Akademickiej na Uniwersytecie Szczecińskim 2021/2022

Nabór wniosków na V edycję Legii Akademickiej na Uniwersytecie Szczecińskim 2021/2022

Uwaga! Rusza V edycja LEGII AKADEMICKIEJ Wnioski do udziału w części teoretycznej przeszkolenia wojskowego w ramach V edycji Legii Akademickiej w roku akademickim 2021/2022 przyjmowane będą do 10 lutego 2022 r. Wniosek do pobrania znajduje się w zakładce REJESTRACJA Wypełniony i podpisany wniosek można składać osobiście w pokoju 163 (budynek Wydziału Nauk Społecznych US, ul. Karkowska 71-79) lub w […]

Terminy i jednostki – szkolenia praktyczne Legii Akademickiej w 2021 r.

Terminy i jednostki – szkolenia praktyczne Legii Akademickiej w 2021 r.

Studenci i studentki realizujący praktyczną cześć szkolenia wojskowego mają do wyboru dwa turnusy szkolenia wojskowego w 2021r. Szczegółowe informacje będą przekazywane przez  dane WKU – miejscem zamieszkania studenta lub studentki. Warunkiem uczestnictwa praktycznym szkoleniu wojskowym jest złożenie do 31 maja 2021r. wniosku na Uczelni. I TURNUS moduł podstawowy: 04.07.2021 r. – 24.07.2021 r. moduł podoficerski: 25.07.2021 […]