Szkolenie wojskowe studentek i studentów

Szkoła Legii Akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego

O programie

Edukacja wojskowa studentek i studentów w ramach Szkoły Legii Akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego obejmuje realizację modułu podoficerskiego. Moduł podoficerski to zajęcia teoretyczne na uczelni i praktyczne szkolenie wojskowe w Siłach Zbrojnych RP.

Założenia

Założeniem realizacji szkolenia wojskowego Szkoły LA US jest przedstawienie w ramach modułu podoficerskiego treści teoretycznych (15 godz. wykładów oraz samokształcenie on-linie) LA w ramach procesu dydaktycznego, poza programem kształcenia na danym kierunku prowadzonym w uczelni, a następnie zajęć praktycznych (21 dni) w okresie wakacji (lipiec-wrzesień) w jednostkach szkolnictwa wojskowego i jednostkach wojskowych.

Wymagania

· statusu studenta/ studentki lub absolwenta/ absolwentki*,
· obywatelstwo polskie,
· niekaralność,
· status szeregowego rezerwy, w tym realizacji dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.
* absolwent/absolwentka – osoba, która przystąpiła do programu Legia Akademicka jako student i kontynuuje szkolenie w SLA po ukończeniu studiów.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Uniwersytet Szczeciński został zakwalifikowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do udziału w programie Legia Akademicka. Szczegółowe informacje o zasadach naboru i szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej znajdują się z zakładce AKTUALNOŚCI.

Szkolenie wojskowe - Legia Akademicka