Szkolenie wojskowe studentów US

w ramach Legii Akademickiej

O programie

Edukacja wojskowa studentek
i studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach Legii Akademickiej (LA) obejmuje zajęcia teoretyczne na uczelni i zajęcia praktyczne (poligonowe) w przerwie wakacyjnej w Siłach Zbrojnych RP .

Założenia

Założeniem realizacji szkolenia wojskowego LA jest przedstawienie treści teoretycznych w ramach procesu dydaktycznego poza programem kształcenia na danym kierunku prowadzonym w uczelni, a następnie zajęć praktycznych w okresie wakacji (lipiec- sierpień) w jednostkach szkolnictwa wojskowego i jednostkach wojskowych.

Wymagania

· obywatelstwo polskie,
· status studenta uczeni wyższej,
· kwalifikacja wojskowa lub wyrażenie gotowości jej uzyskania,
· złożenie wniosku do udziału w szkoleniu wojskowym w ramach Legii Akademickiej.

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne z przedstawicielami MON dotyczące szkolenia wojskowego Legii Akademickiej odbędzie się 30 listopada (czwartek) 2017 r. godz. 12.00 – 14.00, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Krakowska 71-79 sala 152. W trakcie spotkania będzie można złożyć wniosek do udziału w szkoleniu wojskowym studentów w ramach Legii Akademickiej.

Jeśli chcesz uczestniczyć w ochotniczym szkoleniu wojskowym w ramach Legii Akademickiej na Uniwersytecie Szczecińskim Wypełnij WNIOSEK (do pobrania w Dziekanacie Wydziału lub – POBIERZ) Złóż WNIOSEK – w dziekanacie Wydziału, którego jesteś studentem.
Możesz również dokonać rejestracji poprzez FORMULARZ ONLINE

O Legii Akademickiej

Szczegółowe informacje

Szkolenie wojskowe studentów US - REJESTRACJA