Szkolenie wojskowe studentów US

w ramach Legii Akademickiej

O programie

Edukacja wojskowa studentek
i studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach Legii Akademickiej (LA) obejmuje zajęcia teoretyczne na uczelni i zajęcia praktyczne (poligonowe) w przerwie wakacyjnej w Siłach Zbrojnych RP .

Założenia

Założeniem realizacji szkolenia wojskowego LA jest przedstawienie treści teoretycznych w ramach procesu dydaktycznego poza programem kształcenia na danym kierunku prowadzonym w uczelni, a następnie zajęć praktycznych w okresie wakacji (lipiec- sierpień) w jednostkach szkolnictwa wojskowego i jednostkach wojskowych.

Wymagania

· obywatelstwo polskie,
· status studenta uczeni wyższej,
· kwalifikacja wojskowa lub wyrażenie gotowości jej uzyskania,
· złożenie wniosku do udziału w szkoleniu wojskowym w ramach Legii Akademickiej.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Uniwersytet Szczeciński został zakwalifikowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do udziału w programie Legia Akademicka. Szczegółowe informacje o zasadach naboru i szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej znajdują się z zakładce AKTUALNOŚCI.

O Legii Akademickiej

Szczegółowe informacje

Szkolenie wojskowe studentów US - REJESTRACJA