Terminy i jednostki – szkolenia praktyczne Legii Akademickiej w 2021 r.

Terminy i jednostki – szkolenia praktyczne Legii Akademickiej w 2021 r.

Studenci i studentki realizujący praktyczną cześć szkolenia wojskowego mają do wyboru dwa turnusy szkolenia wojskowego w 2021r. Szczegółowe informacje będą przekazywane przez  dane WKU – miejscem zamieszkania studenta lub studentki. Warunkiem uczestnictwa praktycznym szkoleniu wojskowym jest złożenie do 31 maja 2021r. wniosku na Uczelni. I TURNUS moduł podstawowy: 04.07.2021 r. – 24.07.2021 r. moduł podoficerski: 25.07.2021 […]

Wniosek na część praktyczną

Wniosek na część praktyczną

Szanowni Państwo, osoby zainteresowane realizacją części praktycznej w ramach programu LEGIA AKADEMICKA 2021 – IV EDYCJA mogą składać wniosek do dnia 31 maja br. do godz. 14:00. Wniosek można przesłać na adres mailowy: urszula.loks@usz.edu.pl lub złożyć bezpośrednio w pokoju 163 na Wydziale Nauk Społecznych US przy ul. Krakowskiej 71-79. WNIOSEK

WYNIKI EGZAMINU

WYNIKI EGZAMINU

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy wyniki egzaminu końcowego, który odbył się w dniu 22 maja 2021 r. w ramach realizacji projektu LEGIA AKADEMICKA 2021 – IV EDYCJA –> WYNIKI Prosimy o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, która jest elementem procesu szkolenia LA US dzięki, której będziemy mieli możliwość usprawnienia organizacji szkolenia LA. Link do ankiety –> ANKIETA 

Egzamin końcowy

Egzamin końcowy

Egzamin końcowy (test wiedzy z modułu podstawowego i modułu podoficerskiego) z Legii Akademickiej odbędzie się 22 (sobota) maja 2021 r. w godzinach 10.00 – 11.00.  Logowanie do egzaminu ze szkolenia Legii Akademickiej na stronie internetowej www.legiaakademicka.usz.edu.pl  zakładka Materiały Szkoleniowe/Egzamin Końcowy Link http://legiaakademicka.usz.edu.pl/kurs-on-line/egzamin-koncowy/

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE STUDENTÓW LEGII AKADEMICKIEJ  Z CYBERBEZPIECZEŃSTWA W 2021 ROKU

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE STUDENTÓW LEGII AKADEMICKIEJ Z CYBERBEZPIECZEŃSTWA W 2021 ROKU

MON zaplanowało dla studentów uczestniczących w programie Legii Akademickiej szkolenie z CYBERBEZPIECZEŃSTWA. W tym celu należy wykonać test kwalifikacyjny, uprawniający do udziału w dodatkowym szkoleniu specjalistycznym z zakresu cyberbezpieczeństwa (moduł cyber). Niezbędnymi warunkami do wzięcia udziału w module cyber, oprócz wykonania ww. testu kwalifikacyjnego, jest: • złożenie wniosku o odbycie części praktycznej szkolenia; • ustalona […]