WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIAŁ W SZKOLENIU LEGII AKADEMICKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIAŁ W SZKOLENIU LEGII AKADEMICKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Wnioski do udziału w części teoretycznej przeszkolenia wojskowego w ramach Legii Akademickiej w roku akademickim 2019/2020 przyjmowane będą do 20 grudnia 2019 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Krakowska 71-79, pok. 163. Wniosek do pobrania w  zakładce REJESTRACJA ONLINE lub w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych US.

SPOTKANIE INFORMACYJNE NA TEMAT SZKOLENIA LEGII AKADEMICKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

SPOTKANIE INFORMACYJNE NA TEMAT SZKOLENIA LEGII AKADEMICKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

  Spotkanie informacyjne na temat szkolenia wojskowego w ramach Legii Akademickiej odbędzie się 6 listopada (środa) 2019 roku o godzinie 12.00 na Wydziale Nauk Społecznych, ul. Krakowska 71-79 w sali nr 228. W spotkaniu weżną udział  przedstawiciele Uczelni oraz Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie. Zapraszamy studentki i studentów zainteresowanych przeszkoleniem wojskowym Legii Akademickiej.

WNIOSEK O POWOŁANIE W TRYBIE OCHOTNICZYM DO ODBYCIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH W RAMACH LEGII AKADEMICKIEJ W 2019 ROKU

WNIOSEK O POWOŁANIE W TRYBIE OCHOTNICZYM DO ODBYCIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH W RAMACH LEGII AKADEMICKIEJ W 2019 ROKU

Studentki i studenci z pozytywnym lub wyróżniającym wynikiem z testu wiedzy z cześć teoretycznej  w ramach szkolenia  Legii Akademickiej US mogą składać wnioski o powołanie do odbycia szkolenia wojskowego w trybie ochotniczym  w trakcie przerwy wakacyjnej 2019 r. Wnioski przyjmowane są w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego US  w terminie do 14 MAJA 2019 ( w pok. 163, 161 i 160 ) roku. Do wniosku należy dołączyć kartę danych dot. rozmiarów umundurowania (karta antropomeryczna). Wniosek i karta znajdują się w plikach do pobrania. Czytaj więcej about WNIOSEK O POWOŁANIE W TRYBIE OCHOTNICZYM DO ODBYCIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH W RAMACH LEGII AKADEMICKIEJ W 2019 ROKU

WYNIKI Z EGZAMINU CZEŚĆI TEORETYCZNEJ SZKOLENIA LA ROK AKADEMICKI 2018 /2019

WYNIKI Z EGZAMINU CZEŚĆI TEORETYCZNEJ SZKOLENIA LA ROK AKADEMICKI 2018 /2019

Wyniki z egzaminu części teoretycznej szkolenia teoretycznego Legii Akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Do egzaminy testowego 6 kwietnia 2019 r. przystąpiło 90 studentek i studentów US, ZUT, PUM, WSB (w szkoleniu LA uczestniczyło 110 osób). Egzamin poprawkowy odbędzie się 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) godz. 09.00, sala. 163, Wydział Humanistyczny US, ul. Krakowska 71-79. Po pozytywnym zaliczeniu […]

EGZAMIN Z CZĘŚCI TEORETYCZNEJ SZKOLENIA WOJSKOWEGO LEGII AKADEMICKIEJ ROK AKADEMICKI 2018/2019

EGZAMIN Z CZĘŚCI TEORETYCZNEJ SZKOLENIA WOJSKOWEGO LEGII AKADEMICKIEJ ROK AKADEMICKI 2018/2019

Egzamin z części teoretycznej  szkolenia Legii Akademickiej odbędzie się  6 kwietnia (sobota) 2019 r. o godz. 11.30 w sali nr 117, Wydział Humanistyczny US, ul. Krakowska 71-79.  Prosimy o zabranie legitymacji studenckiej. W przypadku studentów PUM odbywających praktyki w terminie 6 kwietnia br. prosimy złożenie podania o wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminu.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2019 DLA STUDENTEK LEGII AKADEMICKIEJ

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2019 DLA STUDENTEK LEGII AKADEMICKIEJ

 

Studentki uczestniczące w programie szkolenia LA na Uniwersytecie Szczecińskim po zdaniu egzaminu z części teoretycznej szkolenia LA na Uczelni, mogą realizować część praktyczną szkolenia wojskowego. Udział w cześć praktycznej uwarunkowany jest przejściem kwalifikacji wojskowej tj. określenia kategorii zdrowia, założeniu ewidencji wojskowej (książeczka wojskowa) i zgłoszeniem się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej w trakcie letniej przerwy wakacyjnej.

Studentki mają możliwość w trybie ochotniczym zgłosić się do kwalifikacji wojskowej celem ustalenia kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.  W ramach kwalifikacji wojskowej realizowane są badania lekarskie, które określają kategorię zdrowia oraz zakładana jest ewidencja wojskowa. Uzyskanie kategorii zdrowia i dokumentów ewidencyjnych jest niezbędne do uczestnictwa w praktycznym szkoleniu wojskowym. Studentki stające na kwalifikację wojskową powinny posiadać : Czytaj więcej about KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2019 DLA STUDENTEK LEGII AKADEMICKIEJ