EGZAMIN KOŃCOWY SZKOLENIE LA US – EDYCJA V 2022

EGZAMIN KOŃCOWY SZKOLENIE LA US – EDYCJA V 2022

Egzamin końcowy (dwa testy wiedzy: moduł podstawowego i modułu podoficerski) z Legii Akademickiej US odbędzie się ZDALNIE 14 (sobota) maja 2022 r. w godzinach 10.00 – 11.00. Logowanie do egzaminu ze szkolenia Legii Akademickiej na stronie internetowej www.legiaakademicka.usz.edu.pl zakładka Materiały Szkoleniowe/Egzamin Końcowy Testy zaliczeniowe będą zamieszczone na platformie Google. Wyniki egzaminu końcowego zostaną zamieszczone na […]

KWALIFIKACJA WOJSKOWA KOBIET UCZESTNICZĄCYCH W SZKOLENIU WOJSKOWYM LEGII AKADEMICKIEJ

KWALIFIKACJA WOJSKOWA KOBIET UCZESTNICZĄCYCH W SZKOLENIU WOJSKOWYM LEGII AKADEMICKIEJ

Studentki uczestniczące w szkoleniu Legii Akademickiej zainteresowane udziałem w praktycznym szkoleniu wojskowym powinny zgłaszać się do Powiatowych Komisji Lekarskich miejscem m swojego zamieszkania lub pobytu. Udział w cześć praktycznej  szkolenia LA uwarunkowany jest przejściem kwalifikacji wojskowej tj. określenia kategorii zdrowia, założeniu ewidencji wojskowej (książeczka wojskowa) i zgłoszeniem się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej […]

SZKOLENIE WOJSKOWE LEGII AKADEMICKIEJ US EDYCJA V 2022- HARMONOGRAM ZJAZDÓW.

SZKOLENIE WOJSKOWE LEGII AKADEMICKIEJ US EDYCJA V 2022- HARMONOGRAM ZJAZDÓW.

Szkolenie wojskowe w ramach V edycji Legii Akademickiej US rozpoczęto 3 kwietnia 2022 r. Terminy weekendowych spotkań znajdują się w zakładce HARMONOGRAM ZJAZDÓW. W tegorocznej edycji  LA US uczestniczą studenci  i studentki US, ZUT, PUM, AS oraz uczelni niepublicznych WSB i WSAP. Szkolenie obejmuje dwa moduły szkoleniowe: podstawowy i podoficerski. Pozytywne  zaliczenie szkolenia LA na […]

SZKOLENIE OFICERSKIE STUDENTÓW W RAMACH LEGII AKADEMICKIEJ

SZKOLENIE OFICERSKIE STUDENTÓW W RAMACH LEGII AKADEMICKIEJ

Studentki i studenci którzy ukończyli moduł podoficerski w poprzednich edycjach programu lub są studentami-podoficerami rezerwy jest możliwość przystąpienia do MODUŁU OFICERSKIEGO. Nabór do niego prowadzi komisja powołana przez dyrektora Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Kandydaci na oficerów w przeciwieństwie od dwóch dotychczasowych modułów (podstawowego i podoficerskiego realizowanych na uczelniach) kształceni są wyłącznie w […]

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE STUDENTÓW LEGII AKADEMICKIEJ  Z CYBERBEZPIECZEŃSTWA W 2021 ROKU

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE STUDENTÓW LEGII AKADEMICKIEJ Z CYBERBEZPIECZEŃSTWA W 2021 ROKU

MON zaplanowało dla studentów uczestniczących w programie Legii Akademickiej szkolenie z CYBERBEZPIECZEŃSTWA. W tym celu należy wykonać test kwalifikacyjny, uprawniający do udziału w dodatkowym szkoleniu specjalistycznym z zakresu cyberbezpieczeństwa (moduł cyber). Niezbędnymi warunkami do wzięcia udziału w module cyber, oprócz wykonania ww. testu kwalifikacyjnego, jest: • złożenie wniosku o odbycie części praktycznej szkolenia; • ustalona […]

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI REALIZUJE 4 EDYCJĘ LEGII AKADEMICKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI REALIZUJE 4 EDYCJĘ LEGII AKADEMICKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Uniwersytet Szczeciński został zakwalifikowany przez MEiN jako jedna z 47 uczelni publicznych, w których będzie realizowana 4 edycja szkolenia wojskowego w ramach Legii Akademickiej – szkolenie teoretyczne.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/legia-akademicka-iv-edycja–wybor-uczelni

Wnioski studentek i studentów US, ZUT oraz innych szczecińskich uczelni można składać do 28 lutego 2021r. Zasady rejestracji znajdują się z zakładce REJESTRACJA ON-LINE Czytaj więcej about UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI REALIZUJE 4 EDYCJĘ LEGII AKADEMICKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

SZKOLENIE CYBER LA 2020

SZKOLENIE CYBER LA 2020

W celu wzięcia udziału w dodatkowym szkoleniu specjalistycznym z zakresu cyberbezpieczeństwa (moduł CYBER), studenci zobowiązani są rozwiązać najpóźniej do dnia 26 czerwca br. test kwalifikacyjny

Dostępny na platformie e-learningowej LA pod adresem http://bitly.pl/SWXb2

Liczba miejsc w szkoleniu jest ograniczona. Resort obrony narodowej przewidział 100 miejsc dla uczestników p, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w ramach ww. testu. Czytaj więcej about SZKOLENIE CYBER LA 2020

TERMINY I SKŁADANIE WNIOSKÓW DO UDZIAŁU W SZKOLENIU WOJSKOWYM LA W 2020

TERMINY I SKŁADANIE WNIOSKÓW DO UDZIAŁU W SZKOLENIU WOJSKOWYM LA W 2020

Na podstawie informacji Zarządu Organizacji i Uzupełnień P1 SG WP informujemy, że w ramach tegorocznej edycji LA odbędzie się tylko jeden turnus szkoleniowy wg następującej wstępnie przyjętej organizacji: Termin szkolenia : od 8-9 sierpnia (powołanie może być rozłożone na dwa dni ze względów prewencyjnych) do 18.09, do 19.09 (szkolenia w SW cyberbezpieczeństa będzie trwać dłużej […]