EGZAMIN KOŃCOWY SZKOLENIE LA US – EDYCJA V 2022

Egzamin końcowy (dwa testy wiedzy: moduł podstawowego i modułu podoficerski) z Legii Akademickiej US odbędzie się ZDALNIE
14 (sobota) maja 2022 r. w godzinach 10.00 – 11.00.
Logowanie do egzaminu ze szkolenia Legii Akademickiej na stronie internetowej www.legiaakademicka.usz.edu.pl zakładka Materiały Szkoleniowe/Egzamin Końcowy
Testy zaliczeniowe będą zamieszczone na platformie Google.
Wyniki egzaminu końcowego zostaną zamieszczone na stronie www.legiaakademicka.usz.edu.pl 16 (poniedziałek) maja 2022 r. Pozytywne zaliczenie egzaminu LA US to uzyskanie 51% poprawnych odpowiedzi z każdego testu zaliczeniowego.
Przypominamy, że obowiązkiem każdego uczestnika szkolenia LA US jest również zaliczenie kursu przygotowanego przez MON – „PELA”, do którego dostęp – konto i hasło – zostało nadane indywidualnie i przesłane poczta elektroniczną dla uczestników szkolenia LA. Po wykonaniu testów zaliczeniowych należy wypełnić ankietę (anonimową)- uczestnika szkolenia LA US, która jest elementem szkolenia LA.