Legia Akademicka – nowa edycja

NOWE ZASADY SZKOLENIA WOJSKOWEGO LEGII AKADEMICKIEJ

 

Tegoroczna edycja Legii Akademickiej będzie inna niż poprzednie edycje programu szkolenia wojskowego studentów i studentek.

Zasady zostały zmienione na poziomie MON i planuje się, że pierwszy etap szkolenia wojskowego studentów w  ramach LA – szkolenie podstawowe (teoretyczne i praktyczne) będzie realizowane wyłącznie przez MON i studenci powinni składać wnioski do WCR (byłe WKU) np. https://wcrszczecin.wp.mil.pl/pl/ o zakwalifikowanie na szkolenie wojskowe studentów w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w okresie przerwy wakacyjnej 2023 r.

 

Należy kontaktować się z przedstawicielami właściwego miejscem zamieszkania np. WCR Szczecin i ustalić: miejsce i termin złożenia dokumentów i zasady realizacji szkolenia.

Po zrealizowaniu szkolenia podstawowego student/studentka będą mogli w następnym roku akademickim 2023/2024 złożyć do 31 grudnia 2023 r. w Uczelni  wniosek (wniosek do pobrania) o realizację modułu podoficerskiego LA  szkolenie teoretyczne w uczelni oraz szkolenie praktyczne – realizowane przez MON w trakcie letniej przerwy wakacyjnej (wniosek do pobrania).

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu podoficerskim w ramach powstającej Szkoły LA US będzie odbycie pierwszego etapu – szkolenia podstawowego w  2023 r. w trakcie letniej przerwy wakacyjnej.

Zasady  szkolenia podoficerskiego studentów w ramach LA w roku akademickim 2023/2024 określi MON.

 

W takcie tzw. okresu przejściowego w latach 2022/2023 wprowadzono też następujące rozwiązania.

 

Jeśli posiada Pan/Pani  status studenta/ki:

– odbył/a szkolenie podstawowe – teoretyczne LA w US może Pan/i złożyć wniosek na szkolenie podoficerskie w ramach LA US, które pozwoli na udział w szkoleniu wojskowym – praktycznym w trakcie przerwy wakacyjnej 2023 r.;

– odbył/a szkolenie podstawowe – teoretyczne LA w US i szkolenie podstawowe praktyczne LA  może Pan/i złożyć wniosek na szkolenie podoficerskie – teoretyczne w ramach LA US, które pozwoli na udział w szkoleniu praktycznym w trakcie letniej przerwy wakacyjnej 2023 r.;

– odbył/a 16 – dniowe szkolenie WOT i jest Pan/i żołnierzem rezerwy może Pan/i złożyć wniosek o udział w szkoleniu podoficerskim – teoretycznym LA US, które pozwoli na uczestnictwo w praktycznym szkoleniu wojskowym  w trakcie letniej przerwy wakacyjnej 2023. Udział ten należy uzgodnić
z jednostką WOT jeśli jest „Pan/i nadal żołnierzem terytorialnej służby wojskowej w ramach WOT;

– odbył/a Pan/i ochotniczą/dobrowolną służbę wojskową i jest Pan/i żołnierzem rezerwy (w tym również absolwentem klasy wojskowej po szkoleniu wojskowym ze statusem żołnierz rezerwy) może Pan/i złożyć wniosek na szkolenie podoficerskie – teoretyczne w Szkole LA US, które pozwoli na udział w praktycznym szkoleniu wojskowym  w trakcie letniej przerwy wakacyjnej;

– odbył Pan/i  zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą może Pan/i złożyć wniosek na szkolenie podoficerskie – teoretyczne w Szkole LA US, które pozwoli na udział w praktycznym szkoleniu wojskowym  w trakcie letniej przerwy wakacyjnej.

Status bycia absolwentem/ką Uczelni, który/a spełnia opisywane wyżej sytuacje daje również możliwość składania wniosku o realizację szkolenia podoficerskiego – teoretycznego w LA US, które pozwoli na udział w praktycznym szkoleniu wojskowym  w trakcie letniej przerwy wakacyjnej 2023 r.

Jeśli Pana/ią dotyczy okres przejściowy prosimy o kontakt i złożenie wniosku na udział w szkoleniu podoficerskim LA US.

Termin i miejsce składania wniosków  – 10 luty 2023, Wydział Nauk Społecznych – Krakowska 71-79, pok. 166.

 

Zapraszamy na szkolenie podoficerskie w ramach powstającej Szkoły Legii Akademickiej  US.

Zespół Legii Akademickiej  Uniwersytetu Szczecińskiego


Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej

Decyzja Nr 178/MON Ministra Obrony Narodowej

WNIOSEK O POWOŁANIE DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Zostań żołnierzem RP – kandydat (prezentacja)