Materiały szkoleniowe

Na tej stronie (po rozwinięciu w menu odpowiedniej zakładki) znajdziesz wykaz tematów z poszczególnych zjazdów oraz udostępnione przez prowadzących materiały z zajęć.

Dodatkowe w zakładce „EGZAMIN KOŃCOWY/POPRAWKOWY” będą znajdować się informacje o terminie egzaminu oraz wyniki.