EGZAMIN KOŃCOWY/POPRAWKOWY

Egzamin końcowy (test wiedzy) z Legii Akademickiej odbędzie się ZDALNIE 14 maja 2022 r. (sobota) w godzinach 10.00 – 11.00

 

Wyniki egzaminu – kliknij tu –> wyniki

 

INSTRUKCJA DO EGZAMINU

 

Przed wypełnieniem testu egzaminacyjnego uprzejmie prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety dot. polepszenia jakości kształcenia  w ramach projektu Legia Akademicka –> ANKIETA

Aby wypełnić test – kliknij tu –> EGZAMIN moduł podstawowy

 

Aby wypełnić test – kliknij tu –> EGZAMIN moduł podoficerski