KWALIFIKACJA WOJSKOWA KOBIET UCZESTNICZĄCYCH W SZKOLENIU WOJSKOWYM LEGII AKADEMICKIEJ

Studentki uczestniczące w szkoleniu Legii Akademickiej zainteresowane udziałem w praktycznym szkoleniu wojskowym powinny zgłaszać się do Powiatowych Komisji Lekarskich miejscem m swojego zamieszkania lub pobytu. Udział w cześć praktycznej  szkolenia LA uwarunkowany jest przejściem kwalifikacji wojskowej tj. określenia kategorii zdrowia, założeniu ewidencji wojskowej (książeczka wojskowa) i zgłoszeniem się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej w trakcie letniej przerwy wakacyjnej.

Studentki mają możliwość w trybie ochotniczym zgłosić się do kwalifikacji wojskowej celem ustalenia kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.  W ramach kwalifikacji wojskowej realizowane są badania lekarskie, które określają kategorię zdrowia oraz zakładana jest ewidencja wojskowa. Uzyskanie kategorii zdrowia i dokumentów ewidencyjnych jest niezbędne do uczestnictwa w praktycznym szkoleniu wojskowym. Studentki stające na kwalifikację wojskową powinny posiadać :

– aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
– dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają),
– dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (uprawnienia).

Dodatkowe informacje:

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie – KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2022 ROKU (wp.mil.pl)