LEGIA AKADEMICKA edycja VII. NABÓR – MODUŁ PODOFICERSKI 2024

Nowa formuła Legii Akademickiej na Uniwersytecie Szczecińskim będzie realizowana w ramach Szkoły Legii Akademickiej – realizacja modułu podoficerskiego i składa się z dwóch części:

  1. Teoretycznej – realizowanej w uczelni (moduł podoficerski)
  2. Praktycznej – realizowanej w jednostkach wojskowych, ośrodkach i centrach szkolenia.

Rekrutacja  do modułu podoficerskiego do 31 grudnia 2023 r.

 

Szczegóły w zakładce REJESTRACJA

 

KANDYDACI – WYMAGANIA:
• statusu studenta/ studentki lub absolwenta/ absolwentki*,
• obywatelstwo polskie,
• niekaralność,
• status szeregowego rezerwy, w tym realizacji dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.