Moduły Legii Akademickiej

Studentów i studentki zainteresowanych edukacją wojskową zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Legii Akademickiej. Do programu mogą przystąpić osoby, które są studentami/studentkami lub absolwentami uczelni wyższych publicznych oraz niepublicznych (studia stacjonarne i niestacjonarne, I oraz II stopnia) i posiadają obywatelstwo polskie.

Szkolenie podstawowe związane jest realizacją szkolenia podstawowego w wymiarze do 28 dni w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej.

Zgłoszenia do szkolenia podstawowego należy składać osobiście w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Szczecinie ul. Kopernika 17A, w terminie do 31 maja 2024 roku.

Szkolenie podoficerskie zwanego dalej „modułem podoficerskim” będzie realizowane w formie teoretycznej na Uczelni oraz  formie praktycznej w centrach szkolenia, ośrodkach szkolenia oraz jednostkach wojskowych. Przewidywane są dwa turnusy dw ramach  szkolenia podoficerskiego w lipcu i sierpniu w 2024 roku. Szkolenie praktyczne w module podoficerskim kończy się egzaminem i uzyskaniem stopnia wojskowego kaprala rezerwy.

Dodatkowe informacje dotyczące szkolenia podoficerskiego uzyskać na stronie internetowej Uniwersytet Szczeciński – Legia Akademicka