VII edycja Legii Akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego

Uczenia realizuje cześć teoretyczną (15 godz. zajęć – 25 i 26 maja 2024 r.) modułu podoficerskiego w trakcie roku akademickiego. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu,  studentki i studenci mogą złożyć wniosek na zakwalifikowanie do szkolenia podoficerskiego. Uczestnikami Legii Akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego są studenci US, PUM, ZUT oraz uczelni niepublicznych.
Szkolenie podoficerskie w formie praktycznej realizowane będzie w centrach szkolenia, ośrodkach szkolenia oraz jednostkach wojskowych. Przewidywane są dwa turnusy dwa ramach  szkolenia podoficerskiego w lipcu i sierpniu (I turnus) oraz sierpniu i wrześniu (II turnus) w 2024 roku. Szkolenie praktyczne w module podoficerskim kończy się egzaminem i uzyskaniem stopnia wojskowego kaprala rezerwy.