SZKOLENIE OFICERSKIE STUDENTÓW W RAMACH LEGII AKADEMICKIEJ

Studentki i studenci którzy ukończyli moduł podoficerski w poprzednich edycjach programu lub są studentami-podoficerami rezerwy jest możliwość przystąpienia do MODUŁU OFICERSKIEGO. Nabór do niego prowadzi komisja powołana przez dyrektora Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Kandydaci na oficerów w przeciwieństwie od dwóch dotychczasowych modułów (podstawowego i podoficerskiego realizowanych na uczelniach) kształceni są wyłącznie w uczelniach wojskowych podczas letniej przerwy międzysemestralnej.
Jak przystąpić do przeszkolenia w module oficerskim? 
Wypełnij wniosek o przyjęcie do modułu oficerskiego. Wzór znajdziesz tutaj http://bityl.pl/HEN47
Załącz oświadczenie RODO i dokumenty potwierdzające dodatkowe kompetencje. Wzór znajdziesz tutaj http://bityl.pl/308HJ
Zapoznaj się z ankietą kwalifikacyjną. Znajdziesz ją tutaj http://bityl.pl/29XT2
Wyślij  dokumenty pocztą tradycyjną na adres:
Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, ul. Dymińska 13, 00-909 Warszawa, z dopiskiem: MODUŁ OFICERSKI – LEGIA AKADEMICKA