WYNIKI Z EGZAMINU CZEŚĆI TEORETYCZNEJ SZKOLENIA LA ROK AKADEMICKI 2018 /2019

Wyniki z egzaminu części teoretycznej szkolenia teoretycznego Legii Akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Do egzaminy testowego 6 kwietnia 2019 r. przystąpiło 90 studentek i studentów US, ZUT, PUM, WSB (w szkoleniu LA uczestniczyło 110 osób). Egzamin poprawkowy odbędzie się 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) godz. 09.00, sala. 163, Wydział Humanistyczny US, ul. Krakowska 71-79.

Po pozytywnym zaliczeniu części teoretycznej studenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia LA i mają możliwość złożenia (przez Dziekanat WH US realizujący szkolenie LA) wniosku  do WKU o powołanie na praktyczne szkolenie wojskowe w trakcie letniej przerwy wakacyjnej..

Termin zakończenia szkolenia LA i wręczenia zaświadczeń zostanie podany na stronie internetowej.

 

WYNIKI egzaminu LA US z dnia 6 kwietnia 2019