KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2019 DLA STUDENTEK LEGII AKADEMICKIEJ

 

Studentki uczestniczące w programie szkolenia LA na Uniwersytecie Szczecińskim po zdaniu egzaminu z części teoretycznej szkolenia LA na Uczelni, mogą realizować część praktyczną szkolenia wojskowego. Udział w cześć praktycznej uwarunkowany jest przejściem kwalifikacji wojskowej tj. określenia kategorii zdrowia, założeniu ewidencji wojskowej (książeczka wojskowa) i zgłoszeniem się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej w trakcie letniej przerwy wakacyjnej.

Studentki mają możliwość w trybie ochotniczym zgłosić się do kwalifikacji wojskowej celem ustalenia kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.  W ramach kwalifikacji wojskowej realizowane są badania lekarskie, które określają kategorię zdrowia oraz zakładana jest ewidencja wojskowa. Uzyskanie kategorii zdrowia i dokumentów ewidencyjnych jest niezbędne do uczestnictwa w praktycznym szkoleniu wojskowym. Studentki stające na kwalifikację wojskową powinny posiadać :

– aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
– dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają),
– dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (uprawnienia).

Zasady organizacji i terminy kwalifikacji wojskowej w 2019 r., znajdują się na stronie internetowej WSzW Szczecin

https://wszwszczecin.wp.mil.pl/pl/pages/kwalifikacja-wojskowa-2019-2019-01-25-y/