WYNIKI Z EGZAMINU CZEŚĆI TEORTETYCZNEJ SZKOLENIA LA

Wyniki z egzmaiminu czesci teoretycznej szkoelnia teoretycznego Legii Akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zakończenie szkolenia LA, 22 marca 2018 r. godz. 12.00, sala 155, Wydział Humanistyczny US, ul. Krakowska 71-79.

WYNIKI-TESTU LA US