WNIOSEK O POWOŁANIE W TRYBIE OCHOTNICZYM DO ODBYCIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH

Studentki i studenci  US, ZUT, PUM, WSB, z pozytywnym lub wyróżniającym wynikiem z testu wiedzy z cześci toretycznej  w ramach szkolenia  Legii Akademickiej

Wniosek o powołanie do odbycia szkolenia praktycznego – wosjkowego w trybie ochotniczym  należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego US  (pok. 163) w terminie od 19 marca 2018r. do 09 kwietnia 2018r. Po tym termnie student składa wniosek indywidulanie do WKU – miejscem swojego zamieszkania lub pobytu, ale nie później niż do 30 kwietnia 2018 r. Studentki LA, które mają wyznaczony termin kwalifikacji wojskowej w terminie poźniejszym niż 9 kwietnia 2018 r.  – w wniosku – w polu kategoria zdrowia powinny wpisać inforamcję o terminie kwailfiakcji wojskowej i miejscu np. Kwalifikacja wojskowa 20 kwietnia 2018 r. Świnoujście.

WNIOSEK O CWICZENIA WOJSKOWE LA