KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2018 -STUDENTKI LEGII AKADEMICKIEJ

Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa w 2018 r., w której mogą się zgłosić studentki Legii Akademickiej

Zasady organizacji kwalifikacji wojskowej w 2018 r, znajdują się na stronie internetowej WSzW Szczecin http://wszwszczecin.wp.mil.pl/pl/29.html

Studentki mają możliwość w trybie ochotniczym zgłosić się do kwalifikacji wojskowej celem ustalenia kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.  W ramach kwalifikacji wojskowej realizowane są badania lekarskie, które określają kategorię zdrowia oraz zakładana jest ewidencja wojskowa. Uzyskanie kategorii zdrowia i dokumentów ewidencyjnych jest niezbędne do uczestnictwa w praktycznym szkoleniu wojskowym.

Studentki uczestniczące w programie szkolenia Legii Akademickiej na Uniwersytecie Szczecińskim po zdaniu egzaminu z części teoretycznej na Uczelni, mogą realizować część praktyczną szkolenia LA. Udział w cześć praktycznej uwarunkowany jest posiadaniem kategorii zdrowia i zgłoszeniem się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej  w trakcie letniej przerwy wakacyjnej.