ZJAZD III

Wykaz tematów zajęć realizowanych w formie zdalnego kształcenia właściwy dla zjazdu w dniach 15-16 maja 2021 r. 

 

Temat nr 1 – Rodzaje, zasady oraz tryb udzielania kar i wyróżnień żołnierzom

Temat nr 2 – Elementy zabezpieczenia bojowego podczas prowadzenia działań taktycznych

Temat nr 3 – Obowiązki osób funkcyjnych drużyny podczas przygotowania i prowadzenia walki

Temat nr 4 – Drużyna zmechanizowana w obronie i natarciu

Temat nr 5 – Identyfikacja żołnierzy i sprzętu armii innych państw

Temat nr 6 – Postępowanie służbowe

Temat nr 7 – Porządek podczas strzelań

Temat nr 8 – Taktyczna opieka nad poszkodowanymi w warunkach bojowych oraz wyposażenie IPMed

Temat nr 9 – Taktyczna opieka nad poszkodowanymi w warunkach bojowych oraz wyposażenie IPMed

Temat nr 10 – Czynniki warunkujące skuteczność wykonywania zadań

Temat nr 11 – Asertywność w dowodzeniu. Sztuka podejmowania decyzji

Temat nr 12 – Zasady zależności żołnierzy

 

Materiały do pobrania:

Temat nr 4 – Drużyna zmechanizowana w obronie i natarciu

Temat nr 9 – Taktyczna opieka nad poszkodowanymi w warunkach bojowych oraz wyposażenie IPMed