ZJAZD II

Wykaz tematów zajęć realizowanych w formie zdalnego kształcenia właściwy dla zjazdu w dniach 8-9 maja 2021 r.

 

Temat nr 1 – Zasady zależności żołnierzy

Temat nr 2 – Funkcjonowanie grup społecznych

Temat nr 3 – Prawa i obowiązki żołnierza. Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna za naruszenie prawa i dyscypliny wojskowej. Uprawnienia organów porządkowych wobec żołnierzy.

Temat nr 4 – Najprostsze sposoby wykonywania pomiarów w terenie

Temat nr 5 – Orientowanie się w terenie bez mapy

Temat nr 6 – Urządzenia szkolno-treningowe wykorzystywane w szkoleniu strzeleckim

Temat nr 7 – Urządzenia szkolno-treningowe wykorzystywane w szkoleniu strzeleckim

Temat nr 8 – Sprzęt i środki OPBMR

Temat nr 9 – Indywidualne wyposażenie medyczne żołnierza oraz postępowanie w trakcie udzielania samopomocy i pomocy koleżeńskiej

Temat nr 10 – Metody działalności szkoleniowo metodycznej i formy szkolenia wojsk

Temat nr 11 – Podstawowe zadania dowódcy drużyny w zakresie OPL

Temat nr 12 – Określanie i wyznaczanie azymutów oraz z odległości

Temat nr 13 – Wprowadzenie do przywództwa

Temat nr 14 – Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze

 

Materiały do pobrania:

4. Najprostsze sposoby wykonywania pomiarów w terenie, materiały dodatkowe do tematu nr 4: tablice topograficzne, topografia wojskowa, podstawy terenoznawstwa

8. Sprzęt i środki OPBMR

9. Indywidualne wyposażenie medyczne żołnierza oraz postępowanie w trakcie udzielania samopomocy i pomocy koleżeńskiej