ZJAZD I

Wykaz tematów zajęć realizowanych w formie zdalnego kształcenia właściwy dla zjazdu w dniach 24-25 kwietnia 2021

 

Temat nr 1 – Struktury organizacyjne i wyposażenie SZ – dr hab. Jarosław Piątek, prof. US

Temat nr 2 – Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze – dr Jan Pilżys

Temat nr 3 – Postępowanie w sytuacjach szczególnych i zagrożenia terrorystycznego – dr Michał Romańczuk

Temat nr 4 – Zasady przestrzeliwania broni strzeleckiej – dr hab. Marek Cupryjak

Temat nr 5 – Problemy prawne związane z pełnieniem służby wojskowej – dr hab. Andrzej Wojtaszak, prof. US

Temat nr 6 – Ochrona informacji niejawnych – dr M. Sikora

Temat nr 7 – Regulamin ogólny Sił zbrojnych RP – plut. Mariusz KOZIOŁ

Temat nr 8 – Ceremoniał wojskowy- ppor. Michał KAPUŚNIAK

Temat nr 9 – Ogólna charakterystyka działań bojowych – por. Piotr ROSIŃSKI

Temat nr 10 – Najprostsze sposoby wykonywania pomiarów w terenie – mł. chor. Piotr DYTWIŃSKI

 

Materiały do pobrania:

6. Ochrona informacji niejawnych

8. Ceremoniał wojskowy

9. Ogólna charakterystyka działań bojowych

10. Najprostsze sposoby wykonywania pomiarów w terenie