Rejestracja online

Zapisy do odbycia przeszkolenia teoretycznego w ramach IV edycji programu „Edukacja Wojskowa Studentów w Ramach Legii Akademickiej” w roku akademickim 2020/2021 odbywają się poprzez złożenie wniosku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego (ul. Krakowska 71-79, pok. 163).

Wnioski do udziału w części teoretycznej przeszkolenia wojskowego w ramach Legii Akademickiej przyjmowane będą do dnia 28 lutego 2021 r.

Wniosek do pobrania poniżej lub w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych US.

Wypełniony i podpisany wniosek należy zeskanować (wykonać zdjęcie) i przesłać na adres poczty elektronicznej urszula.loks@usz.edu.pl 

WERSJA DO WYDRUKU