EGZAMIN KOŃCOWY/POPRAWKOWY

Egzamin końcowy (test wiedzy) z Legii Akademickiej odbędzie się 22 maja 2021 r. w godzinach 10:00 – 11:00

 

INSTRUKCJA DO EGZAMINU

 

Przed wypełnieniem testu egzaminacyjnego uprzejmie prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety dot. polepszenia jakości kształcenia  w ramach projektu Legia Akademicka –> ANKIETA

Aby wypełnić test – kliknij tu –> EGZAMIN